Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Klachten kunnen via het contact formulier worden ingezonden.

Ook is het mogelijk om direct je klacht te mailen naar info@4match.nl. 4Match zal binnen 3 dagen je klacht inhoudelijk behandelen. Je ontvangt hiervan geen ontvangstbevestiging.

Eventuele geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag, www.sgc.nl. Tevens kan je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.