Herroepingsrecht

Hoe kan ik mijn bestelling herroepen?

Als gebruiker van 4Match heeft u het recht een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen, het zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktermijn voor het herroepingsrecht begint op de dag van uw bestelling. Binnen de veertiendaagse periode kunt u van de overeenkomst afzien.

Door te herroepen wordt de overeenkomst ontbonden. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Conform de wettelijke voorschriften is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat dan een waardecompensatie verschuldigd is, wanneer u het premium-lidmaatschap gebruikt heeft. Meer daarover leest u hier.

U kunt herroepen via het contactformulier op de 4match-website of door een brief of e-mail te richten aan onze Klantenservice. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande modelformulier.

Per post:
4Match
Kerkbuurt 69
1608EL Wijdenes
Nederland

Per e-mail:
klantenservice@4match.nl

Modelformulier:

________________________________________________________________________
Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

________________________________________________________________________
Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

________________________________________________________________________
Naam/Namen consument(en)

________________________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

________________________________________________________________________
Datum

========================================================================
[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.