Herroepingsrecht

Hoe kan ik mijn bestelling herroepen?

Als gebruiker van 4Match heeft u het recht een beroep te doen op de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen, het zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktermijn voor het herroepingsrecht begint op de dag van uw bestelling. Binnen de veertiendaagse periode kunt u van de overeenkomst afzien.

Mocht je in de periode tot het moment van ontbinding gebruik hebben gemaakt van onze dienst, kunnen wij een redelijk bedrag voor de afgenomen dienst in rekening brengen. Dit bedrag zal niet hoger zijn dan het membershipbedrag voor een maand, afhankelijk van het gekozen membership (van 1, 3 of 6 maanden). De termijn voor terugbetaling is zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping. Wij betalen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je hebt betaald.

Conform de wettelijke voorschriften is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk dat dan een waardecompensatie verschuldigd is, wanneer u het premium-lidmaatschap gebruikt heeft. Meer daarover leest u hier.

U kunt herroepen via het contactformulier op de 4match-website of door een brief of e-mail te richten aan onze Klantenservice. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande modelformulier.

Per post:
4 Match
Postbus 4186
1620HD Zwaag

Per e-mail:
info@4match.nl

Modelformulier:

________________________________________________________________________
Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

________________________________________________________________________
Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

________________________________________________________________________
Naam/Namen consument(en)

________________________________________________________________________
Adres consument(en)

________________________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

________________________________________________________________________
Datum

========================================================================
[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.